Uppdrag

BRF KORVETTEN

Fönster. Inventering, projektering . Underhåll samt energibesparingar.

BRF STENBROTTET 9

Fönsterrenovering. Förfrågningsunderlag upphandling kontroll

BRF SKÖTBÅTEN 3

Konsultering Fönsterbyte / Renovering