Oförändrat engagemang, oförändrad närvaro, bara nytt namn

2021 går verksamheten in i en ny fas. Vi har med anledning av det valt att byta namn för att förtydliga vår profil. Berkler Konsult Måleri & Fönster blir Målerikontroll. I övrigt är allt som förr, samma företag – bara nytt namn.

Vi hänvisar i fortsättningen till vår nya sajt: malerikontroll.se

Certifierad av

Medlem i

Medlem i