Uppdrag

BRF BREVIKSBLOCKET

Kontroll, besiktning Fönsterrenovering

BRF KLÄDSTRECKET 24

Förfrågningsunderlag, upphandling, utförande. Invändigt måleri samtliga trapphus

STORHOLMEN FÖRVALTNING AB Brf Ripan

Inventering, åtgärdsförslag Fönster

SKANSKA Igelstaskolan Södertälje

Måleribeskrivning ombyggnad.

BRF STINSEN 8

Projektledning, kontroll fönsterbyte.

BRF MESSENIUSGATAN 6

Inventering, förfrågningsunderlag, upphandling fönsterrenovering.

VILLA S.A SALTSJÖBADEN

Projektering, upphandling, byggledning utvändigt måleri.

BRF SNÖTÄCKET

Utvändigt måleri. Förfrågningsunderlag, Upphandling, Byggledning.

BRF TÖRNROSEN

Underhållsplan utvändigt måleri. Inventering och kostnadsberäkning

B1 REAL ESTATE, Södertälje

Syn/utlåtande utvändigt måleri

BROBERG SÖDERHAMN

Besiktning utvändigt måleri.

TELGE FASTIGHETER AB

Inventering Projektering Fönsterrenovering

BRF UPPFARTEN 2

Slutbesiktning Fönsterrenovering

BRF PIONEN 4

Inventering, förfrågningsunderlag Fönsterrenovering

BRF KNIVSTA HUS NR 3

Slutbesiktning utvändigt måleri.

BRF HÄNGBOKEN

Inventering, Projektering, Upphandling Fönsterrenovering.