Bostadsrättsföreningar

• Spar tid åt styrelsen
• Pengar finns att spara till föreningen
• Framförallt så kvalitetssäkrar ni era upphandlingar och investeringar.

Berkler Konsult erbjuder er som fastighetsägare/styrelse ett flertal tjänster för att ni skall kunna känna er lugna och trygga vid upphandlingar av fönsterrenoveringar och målerientreprenader.

Berkler Konsult erbjuder skräddarsydda lösningar för allas behov, från idé till avslutat projekt.

Berkler Konsult hjälper dig som fastighetsägare med:

• Underhållsplaner, inventeringar & rådgivning

• Kostnadsbudgetar

• Förfrågningsunderlag

• Måleriupphandlingar

• Projektledning och kontroller

• Besiktningar

• Färgsättning