Uppdrag

BRF RYTTAREN 7

Inventering, Förfrågningsunderlag, upphandling, Fönsterrenovering

SAS Radisson Frösundavik ISS Facility Services AB

Inventering, Besiktning, Åtgärdsförslag Fönster

BRF DYNAN

Åtgärdsförslag, Förfrågningsunderlag, Upphandling

BRF MORKULLAN 22

Besiktning, åtgårdsförslag, kostnadsberäkning inför fönsterrenovering

PÄRONET 8 ISS Facility Services AB

Inventering, åtgärdsförslag Fönster.

BRF PÄRONTRÄDET 14

Konsultation, upphandling. Energi och

BRF SOLHEMSÄNGEN

Kontroll, besiktning utvändigt måleri.

Bodalsvägen 6 & 8 Lidingö

Inventering, kostnadsberäkning, energibesparing Fönster.

Enfamiljsvilla Spånga

Utvändigt måleri.

BRF HAMNVAKTEN HSB

Underkonsult. Garantibesiktning fönstermålning.

BRF TROLLSLÄNDAN I DUVBO

Utvändigt Måleri. Inventering, förfrågningsunderlag, upphandling, kontroll.

Österög. 2 KISTA

Fönsterrenovering. Inventering, förfrågningsunderlag, kostnadsberäkningar

BRF TURBINEN 27

Fönsterrenovering. Inventering, förfrågningsunderlag, upphandling och kontroll

BRF KORVETTEN

Fönster. Inventering, projektering . Underhåll samt energibesparingar.

BRF STENBROTTET 9

Fönsterrenovering. Förfrågningsunderlag upphandling kontroll