Uppdrag

BRF PHOEBUS

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag

BRF PHOEBUS

Kontroll, Besiktning, sakkunnig fönsterrenovering.

Status: Avslutat