Uppdrag

BRF HAUBITSEN 2 Storholmens Förvaltning

Målerikonsult måleribesiktning fönsterrenovering färgsättning

BRF HAUBITSEN 2 Storholmens Förvaltning

Inventering, åtgärdsförslag fönster

Status: Avslutat