Tjänster

Inventeringar, underhållsplaner

Berkler Konsult hjälper till med att undersöka behovet och skapa kostnadskalkyler inför ett kommande projekt.

Måleribeskrivningar, förfrågningsunderlag

Berkler Konsult utarbetar dessa efter kundens behov och önskemål. Vi hjälper till med Administrativa föreskrifter och underlag baserade på de riktlinjer och regler som finns inom måleriet.

Projektledning

Berkler Konsult erbjuder kunden tryggheten och tidsbesparingen med att ha en projektledare med på en entreprenad. Det kan gälla samordning,sidoentreprenader, tillstånd m.m

Vi ser till att projektet uppnår beställarens önskan vad avser kvalitet, kostnad och tider.

Kontroller, Besiktningar

Vi utför löpande kontroller under entreprenadstiden för att fastställa att kvalitet och utförande motsvarar kundens förväntningar.

Vi utför besiktningar och garantibesiktningar.

Energibesparingar

Utreder möjliga energibesparingar som t.ex byte till energiglas i fönsterbågar m.m.

Färgsättningar, dekormåleri och målningsentreprenader

Berkler Konsult erbjuder rådgivning vad gäller färgsättning. Vi utför allt inom dekormåleri och restaureringar av äldre tekniker. (maila oss för referenser och kostnadsförslag). Vi har även kunskap och kännedom i branschen för att handplocka rätt entreprenör för specifikt uppdrag.