MUSIKHJÄLPEN

Berkler Konsult kommer att skänka 5 kr per fakturerad timme  under hösten 2014 till Musikhjälpen.

Berkler Konsult kommer även att gå ihop med andra företag och starta en insamling.

Följ initativet under hösten.

www.musikhjalpen.se

Musikhjälpen 2014 – ”Hjälp oss stoppa spridningen av HIV”

I samband med uppsamlingsprogrammet för 2013 års Musikhjälpen den 29 maj 2014 meddelade Sveriges Radio att det skulle bli ett Musikhjälpen i Sverige även år 2014. Det här året kommer glasburen att stå på Stora Torget i Uppsala mellan den 8-14 december. Det blir således första gången som arrangemanget inte sker i Göteborg eller Malmö. Temat för det här året är ”Hjälp oss att stoppa spridningen av HIV”. Det har från Sveriges Radios håll ännu inte meddelats vem/vilka som blir programledare.