Kontroller och Besiktningar

Berkler Konsult har tidigare genomgått SBR´s entreprenadbesiktningskurser och arbetar enligt gällande praxis.

Berkler Konsult fortbildar sig löpande i gällande föreskrifter, gällande juridik m m. Detta även i enlighet med Sveriges målerikonsulters förening´s stadgar.

Vi utför löpande kontroller under entreprenadstiden för att fastställa att kvalitet och utförande motsvarar kundens förväntningar.

Berkler Konsult utför statusbesiktningar, för- och slutbesiktningar och garantibesiktningar. Allt i enlighet med AB04, ABT06 eller vad nu parter har kommit överens om och arbetat efter.

Berkler Konsult är certifierade för HETA ARBETEN.

Berkler Konsult har Utbildningsbevis för HANDHAVANDE AV ARBETSPLATTFORM. Vilket innebär att besiktningar från bl.a skylift m m är möjligt.

Berkler Konsult har Utbildningsbevis utfärdat av STIB i STÄLLNINGSBYGGNAD. Vilket kan vara värt vid egna entreprenader då vi känner till Arbetsmiljöverkets krav för ställningsbyggnad.