Integritetspolicy

Vi på Berkler Konsult vårdar ansvarsfullt dina uppgifter och värnar om din personliga integritet. I samband med EU-Direktivet GDPR (”the General Data Protection Regulation”) har vi nu upprättat en integritetspolicy.

Vem är ansvarig för era uppgifter?

Berkler Konsult Måleri & Fönster AB, org.nr 559027-3693 med adress Granlidsvägen 21, 172 75 Sundbyberg och telefonnummer 08- 515 12 565 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av era uppgifter i enlighet med denna policy.

Vilka personuppgifter behandlar Berkler Konsult?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du lämnat till oss när du gjort en förfrågan, ingått ett avtal eller anlitat oss i form av uppgiftssamlare i samband med inventering, besiktning eller dylikt. Information du lämnar kan vara ditt namn, din adress, ditt lägenhetsnummer eller telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder.

Vilka kan vi komma att dela era personuppgifter med? Ska vara med?

1. Företaget som tillhandahåller vårt faktureringsverktyg. (Hogia small office)
2. Företaget som håller i vår mailtjänst. (one.com)
3. Företaget som administrerar vår webbplats. (Gallus Webbyrå)

Hur länge sparas era uppgifter?

Berkler Konsult kommer enbart spara de uppgifter som är relevanta för pågående och utförda projekt. Dessa uppgifter kommer enbart finnas i lokala mappar på egen hårddisk så länge de anses relevanta för vår affärsuppgörelse. När ett projekt är slutfört så kommer samtliga fysiska dokument rörande projektet att kasseras.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår Cookie Policy.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor kring vår hantering eller vill påverka vår hantering kring dina personuppgifter eller frågor kring vår policy eller vår affärsrelation kan du kontakta oss på info@berklerkonsult.se