Uppdrag

BRF KNIVSTA HUS NR 3

Slutbesiktning utvändigt måleri.

BRF HÄNGBOKEN

Inventering, Projektering, Upphandling Fönsterrenovering.

BRF KANNAN 13

Särskild besiktning Fönsterrenovering.

BRF GJUTAREN 27

Biträdande besiktningsman, fönsterrenovering

BRF VOLONTÄREN 13

Inventering, Förfrågningsunderlag, upphandling av fönsterrenovering med energibesparing

BRF RYTTAREN 7

Inventering, Förfrågningsunderlag, upphandling, Fönsterrenovering

SAS Radisson Frösundavik ISS Facility Services AB

Inventering, Besiktning, Åtgärdsförslag Fönster

BRF DYNAN

Åtgärdsförslag, Förfrågningsunderlag, Upphandling

BRF MORKULLAN 22

Besiktning, åtgårdsförslag, kostnadsberäkning inför fönsterrenovering

PÄRONET 8 ISS Facility Services AB

Inventering, åtgärdsförslag Fönster.

BRF PÄRONTRÄDET 14

Konsultation, upphandling. Energi och

BRF SOLHEMSÄNGEN

Kontroll, besiktning utvändigt måleri.

Bodalsvägen 6 & 8 Lidingö

Inventering, kostnadsberäkning, energibesparing Fönster.

Enfamiljsvilla Spånga

Utvändigt måleri.

BRF HAMNVAKTEN HSB

Underkonsult. Garantibesiktning fönstermålning.

BRF TROLLSLÄNDAN I DUVBO

Utvändigt Måleri. Inventering, förfrågningsunderlag, upphandling, kontroll.