Uppdrag

BRF KULSPRUTAN 2

Kvalitetskontroll, besiktning fönsterrenovering

BRF HAREN 1

Fönsterrenovering. Inventering, projektering och upphandling.

BRF ORREN 2

Fönsterrenovering. Förfrågningsunderlag och upphandling.

BRF APOTEKAREN 2

Inventering, Projektering och upphandling av fönsterrenovering

STORHOLMEN FÖRVALTNING AB Brf Facklan 7

Fönster. Statusinventering, åtgärdsförslag, kostnadsberäkning .

BRF BREVIKSBLOCKET

Kontroll, besiktning Fönsterrenovering

BRF KLÄDSTRECKET 24

Förfrågningsunderlag, upphandling, utförande. Invändigt måleri samtliga trapphus

STORHOLMEN FÖRVALTNING AB Brf Ripan

Inventering, åtgärdsförslag Fönster

STORHOLMEN FÖRVALTNING AB Brf Gröna husen

Inventering, åtgärdsförslag, energiberäkningar fönsterrenovering

SKANSKA Igelstaskolan Södertälje

Måleribeskrivning ombyggnad.

BRF STINSEN 8

Projektledning, kontroll fönsterbyte.

BRF MESSENIUSGATAN 6

Inventering, förfrågningsunderlag, upphandling fönsterrenovering.

VILLA S.A SALTSJÖBADEN

Projektering, upphandling, byggledning utvändigt måleri.

BRF SNÖTÄCKET

Utvändigt måleri. Förfrågningsunderlag, Upphandling, Byggledning.

BRF TÖRNROSEN

Underhållsplan utvändigt måleri. Inventering och kostnadsberäkning

B1 REAL ESTATE, Södertälje

Syn/utlåtande utvändigt måleri