Uppdrag

Måleribesiktning målerikonsult fönsterrenovering färgsättning

STADSHOLMEN KV MEMNON 4

Slutbesiktning Fönsterrenovering.

Måleribesiktning målerikonsult fönsterrenovering färgsättning

BRF RIVIERA

Särskild besiktning fönsterrenovering.

Målerikonsult måleribesiktning fönsterrenovering färgsättning

BRF FULLRIGGAREN 2

Inventering, åtgärdsförslag fönster.

Målerikonsult måleribesiktning fönsterrenovering färgsättning

BRF HAUBITSEN 2 Storholmens Förvaltning

Inventering, åtgärdsförslag fönster

Målerikonsult fönster fönsterrenovering måleribesiktning

BRF REVERSALET I VÄLLINGBY

Inventering, projektering fönsterrenovering/byte.

målerikonsult måleribesiktning fönsterrenovering inventering förfrågningsunderlag

BRF GÖKEN 14

Inventering, förfrågningsunderlag, upphandling fönster.

Målerikonsult fönsterrenovering måleribesiktning

AB STOCKHOLMSHEM Byälvsvägen 12

Golvmålning korridorer/källare.

målerikonsult måleri fönsterrenovering trapphusmålning färgsättning

BRF HÖGALIDSMUTTERN

TRAPPHUSMÅLNING, Inventering, kostnadsberäkning, färgsättning, förfrågningsunderlag

målerikonsult besiktning Måleribesiktning

BRF VIDA GÄRDET Storholmens Förvaltning AB

Inventering, åtgärdsförslag fönster.

målerikonsult fönsterrenovering måleribesiktning

HSB BRF HAMNKAPTENEN

Förfrågningsunderlag, byggledning fönsterrenovering

målerikonsult måleribesiktning fönsterrenovering

KV LONDON 12

Inventering, åtgärdsförslag, kostnads- och energiberäkningar fönster.

målerikonsult fönsterrenovering fönsterbesiktning måleribesiktning

AB STADSHOLMEN Mariahissen

Besiktning, fönsterrenovering

Målerikonsult fönster fönsterbesiktning måleribesiktning

SAVILLS FÖRVALTNING AB Skeppargatan 76

Inventering, åtgärdsförslag fönster

Målerikonsult måleribesiktning

BF SVERIGE NR 2 U.P.A

Slutbesiktning fönsterrenovering

målerikonsult fönsterrenovering måleribesiktning

BRF SKÖNTORP 2

Garantibesiktning fönsterrenovering

målerikonsult måleribesiktning fönsterrenovering

BRF CENTRAL I STOCKHOLM

Inventering av fönster, åtgärdsförslag.